Yolanda Buchel

Zij gelooft in de kracht van verschillen, wil deze tegenbeweging ook met haar klanten sturen. Hoe meer je je eigen kracht realiseert, hoe beter je kunt bijdragen in je team. De dagelijkse praktijk in organisaties is echter vaak homogeniteit, door systemen als competentiemanagement of door onze eigen behoefte om vooral gelijkgestemden om ons heen te verzamelen. Zo verminderen we echter onze gezamenlijke potentie en kans op vernieuwing en stevige realisatie. Bont helpt, zo heeft Yolanda Buchel zelf ervaren als enige psychologe tussen beta-professionals in de industrie (Philips), als HR manager in managementteams

Yolanda Buchel

 (ICI, Shell), als één van de weinige vrouwen in deze mannenbolwerken. En als founder van het vernieuwende coachingslabel Lef in de GITP community.  Het is even werken om je je eigen kracht te realiseren, Fier is echter het gevolg. En daarmee zet je jezelf aan tot nieuwe initiatieven, durf om andere afslagen te nemen, lef om anders te kijken en te denken, zo heeft ze in die verscheidenheid aan contexten geleerd.

Typerend voor haar coaching, training en advisering: bruggen slaan, kijken naar mogelijkheden, bedenken van eerste, pragmatische en haalbare stappen. Nuchter en licht, enthousiast en scherp, divergerend en duidend.

Haar visie legde ze vast in boeken als Professioneel werken met POP, Jij bent aan Z, Lef! Loopbaancoach voor vrouwen en Loopbaanonderhoud voor zondagsrijders, wegpiraten en filevolk.