Visie

Versterken van professionals en leidinggevenden, dat is de missie van Bont&Fier. Want vandaag de dag heb je krachttraining hard nodig om in conditie te blijven. Conditie die je helpt om de uitdagingen van vandaag te lijf te gaan. Tempo ligt hoog, contexten veranderen snel, mensen om je hen worden veeleisender –of het nu je collega’s, klanten of leidinggevende betreft. Er wordt meer gevraagd van je efficiency omdat er meer met minder mensen gedaan moet worden. En van je effectiviteit, want systemen als Performance management vragen steeds om succes en resultaat. Plus integriteit speelt een steeds grotere rol in professionele en leiderschapscontexten, met de nodige dilemma’s en denkfouten die daarbij komen kijken.

Weten wat je wil en welke route je gaat volgen lijkt een must te zijn. In je werk, in je loopbaan, in je leven. Dat dat simpel klinkt doch niet eenvoudig  is, blijkt wel uit het feit dat 1 op de 4 Nederlanders wel eens in een burn-out of depressie belandt of overspannen raakt…..of het toenemend aantal schandalen op individueel en groepsnivo, in business, onderwijs en sport.

Kortom, vergroten van je kracht houdt je effectief, weerbaar en flexibel. Dat vraagt om extra investering omdat het om meer zelfreflectie, om meer Stop-en Denkmomenten vraagt. Deze nemen we niet automatisch, mede door druk vanuit onszelf en anderen. Een trainings- en coachmoment helpt je aan deze regelmatige pitstop.

“There are no secrets to success: Don’t waste time looking for them. Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty to those for whom you work and persistence.” – Colin Powell