TRAINER

Met professionals en managers de interactie aangaan over thema’s als mentale processen, denkkracht,  diversiteit, effecten van ‘groupthink’ –allemaal in de context van werk, loopbaan en teams- , dat doet de Bont&Fier trainer, liefst met een collega trainer uit een andere discipline zodat 1+1 echt 3 wordt.
Afhankelijk van de doelgroep kiezen we onze teams van trainers, waarbij de psychologie altijd de belangrijke onderlegger is van onze thema;s, toon en werkvormen. Deelnemers zelf laten ontdekken wat ze wel en niet hebben met een thema, ze uitnodigen tot zelf- en groepsreflectie, opdat de kracht van en respect voor verschillen in denken en doen naar voren komt: dat is wat Bont&Fier trainers drijft.

Recente voorbeelden van maatwerk programma’s:

  • Workshop Veerkracht voor jonge professionals
  • Training en workshops Professioneel Kritische instelling voor accountants
  • Denkdiversiteit voor managementteam
  • Lef voor vrouwen, voor vrouwennetwerk
  • Denkkracht in teams&Lean