De overgang

Van de ene naar de andere plek gaan, zegt de definitie. Of het stoppen van de vrouwelijke cyclus als markering van de volgende fase….de menopauze is voor vijftigers vaak wat de puberteit voor tieners is: stormachtig, instabiel, opnieuw uitvinden van jezelf. Allerlei bakens zijn aan het verschuiven, zoals op het werkfront – door reorganisaties, outsourcing of gewoon omdat je je realiseert dat je netwerk aan het uitdunnen is door vertrekkende collega’s-. En op andere domeinen in...

Read More

De toekomst van werk

In een vooraankondiging van de ontmoeting De toekomst van werk (11 juni) -waar ik helaas niet heen kan- werd ik getriggered door het gedachtengoed van Lynda Gratton, 1 van de keynote speakers aldaar. Waar professor Ton Wilthagen -arbeidsmarktspecialist- de gevaren van flexcontracten duidt en wijst op het aantal burn-outs bij jongeren die hierdoor zijn ontstaan (http://www.omroepbrabant.nl/?news/229160672/Honderdduizend+jongeren+thuis+met+een+burn-out.+%E2%80%98Gevolg+van+flexwerk%E2%80%99.aspx),...

Read More

Patronen

Het allerfijnste aan vakantie vind ik dat mijn/onze patronen van alledag tijdelijk op de schop gaan. Even niet leven naar de klok, gewoon de dag laten komen zoals die komt. Geen make-up of mooimakerij, puur natuur en basic op pad. Gesprekken hebben met elkaar wanneer het in je opkomt, niet omdat er allerlei zaken geregeld of besproken moeten worden. I-Apparaten alleen in functie wanneer er Wifi aanwezig is (en dat was dit jaar bijzonder weinig in West-Zweden) waardoor de afleiding en verstrooiin...

Read More

Aan-dachtig

Op ‘aan’ staan, jezelf trainen om van gedachteloos naar aandachtig te zijn, deze ontwikkeling is meer en meer een thema bij het coachen van professionals en leidinggevenden. Het feit dat ze op zoek gaan naar een coach, is al een eerste stap in het sturen van je aandacht. Want elke coachingsessie geeft je de gelegenheid stil te staan bij je waan van alledag en te anticiperen op wat komen gaat. Hard nodig daar waar de complexiteit in je werk en je context steeds verder toeneemt. Zo zeg...

Read More

Mens-lievend

Afgelopen week gaf ik een workshop veerkracht voor een team in een zorgorganisatie die komende tijd de reorganisatie aldaar zorgvuldig ontwerpt en voorbereidt. Belangrijk thema bij hen is menslievende zorg en menslievend professionaliseren: vraag aan mij was om met het thema Veerkracht hen inspiratie en gedachtengoed aan te reiken. Ze wilden als team meer gezamenlijk beeld krijgen hoe menslievend dan werkt bij reorganiseren. Mooie aan het thema veerkracht is dat het voor een balanceeract staat....

Read More

Joe oownlie lif wans

Zo lonkte de titel van de monoloog die mijn schoonzoon-2B zijn voorstelling op het ’39 graden’ culturele festival in Breda had meegegeven. Een weemoedige overdenking uit het leven van een twintiger die zijn schreden in de wereld van volwassenheid zet: worstelend met de last van verantwoordelijkheden, deadlines, onuitgesproken verwachtingen en vooroordelen door stereotypes. Hyperend liep hij eerst over het toneel om dit ons duidelijk te maken. Om vervolgens in de vertraging te gaan en...

Read More

Willens&Wetens

‘Hoe was jouw oud&nieuw?’ hoorde ik mezelf een aantal keren vragen op een nieuwjaarsborrel. Uit interesse, om het gesprek te openen maar stiekem ook om te vergelijken of wij het wel leuk genoeg hadden gehad. Gek en moeizaam fenomeen, dat Oud&Nieuw. Mensen uitnodigen voor dit ritueel is niet eenvoudig, zo ondervond ook mijn dochter. Velen blijken zoveel mogelijk opties open te willen houden, kiezen op het laatst waar ze het meest van verwachten zodat je pas op het laatste mo...

Read More

Drijfvermogen bij turbulente stroming

Met enorme stroom tegen kwamen we maar ternauwernood vooruit, ondanks al het zeil wat we op onze Proa (soort catamaran) hadden staan. In de zomer van 2007 zeilden we aan de Oostkust van Amerika vlakbij Woodhole voorbij Buzzard’s Bay: tussen twee landtongen perst het water zich door een smalle doorgang wat enorme stroom mee- en tegen effecten geeft. Dan moet je als boei van goede huize komen om hierin mee te bewegen. Een boei wordt op zijn plek gehouden door een enorme ketting bevestigd aan...

Read More

Perspectief

Heerlijk om lezersreacties te krijgen op ons nieuwe boek ‘generatie V, werken aan je veerkracht voor veertigers en vijftigers’ . Een daarvan wil ik jullie zeker niet onthouden omdat het je weer op ideeen brengt. Mieke was Teamleider van een Leercentrum in een zorgorganisatie. Na jarenlang aangestuurd te zijn door interimmanagers en voortdurende onzekerheid over positionering en toegevoegde waarde, ging eindelijk de kogel door de kerk. Het Leercentrum werd opgeheven. Mieke is met enke...

Read More

Vakantie voor ons brein

In het kader van persoonlijke effectiviteit had ik het met mijn 12 trainingsdeelnemers over hun tijdsindeling. Hoe je de ‘Big Rocks’ zoals Stephen Covey dit noemt -je belangrijke waarden of prioriteiten in je leven- de nodige aandacht geeft. Nou, aandacht richten is geen sinecure vandaag de dag. Prikkels alom die schreeuwen om jouw attentie. Overal bleepjes van inkomende berichten in je hoofd, ook al zet je het geluid uit. Je voelt de druk van een groeiende stapel netwerkvrienden of...

Read More

Even-wichtig

Ze waren uit balans geraakt door het vertrek van een aantal teamleden. Terwijl er juist hard aan getrokken moet worden in deze onvoorspelbare en taaie markt. Het team van Finance Professionals wilde een workshop Empowerment opdat ze met elkaar op kracht zouden kunnen komen, betere verbinding met elkaar gingen maken. Delen van zorg, irritaties, angsten maar juist ook kijken naar wat er wel is en waar inspiratie zit, niet alleen de focus op wat mist of wat er weg is. De workshop startte niet lekke...

Read More

Je draait om en met de patient: PKI in de zorg

Het eerste wat opvalt bij de specialist in het UMC Utrecht is -hoe simpel het ook klinkt maar hoe anders het vaak gedaan wordt- dat ze in gesprek gaat met mijn moeder van 76 jaar. En niet met mij over mijn moeder dus, wat we meerdere malen hebben meegemaakt in het regionale ziekenhuis waar we vandaan komen. De patient serieus nemen en haar verhaal laten doen lijkt me een essentiele stap in patient-centraal werken. De specialiste luistert aandachtig, moedigt aan, vraagt door en is heel emphatisch...

Read More

Grensontkennend samenwerken

Bij de be-ediging van de enige vrouwelijke burgemeester in Zeeland in een wonderschoon gerestaureerde raadszaal van het Belfort in de gemeente Sluis hoorde ik de Commissaris van de Koning, Han Polman, de term Grensontkennend Samenwerken gebruiken. Hij gebruikte het begrip in het kader van de complexiteit van vandaag waar burgemeesters voor staan. In het geval van Sluis: een gemeente die is ontstaan uit 17 gemeentes met ieder een eigen, rijke historie met klinkende namen als Waterlandkerkje. Daar...

Read More

Marionet of trek je zelf aan de touwtjes?

In ‘Je werkt anders dan je denkt’ van Naomi Ellemers en Dick de Gilder (2012) wordt op meerdere manieren beschreven hoe je niet alleen op je kwaliteiten en persoonlijkheid kunt vertrouwen. Je omgeving trekt je naar ander gedrag dan je zelf zou bedenken. We weten steeds meer over spiegelneuronen: hoe je hersenen gedrag van anderen oppikken wat je vervolgens spiegelt. Zo realiseer je je steeds weer het belang van rolmodellen. Daarnaast zijn er veel meer omstandigheden in je werk die je...

Read More

Oei, ik snoei

De vlinderboom is ontdaan van al haar oude hout, dikke stronken zijn ertussen uit gehaald. We hadden er te lang niets aangedaan, dat was duidelijk. De boom groeide alle kanten uit en ontnam zicht en groei van andere struiken. Hier en daar net wat teveel weggehaald misschien, er ging er per ongeluk ook nieuw groen mee. Het doet in eerste instantie pijn om de boom zo kaal te zien staan. In de loop van de dag en de dagen daarna echter valt meer en meer op hoeveel lucht er nu in de tuin is gekomen....

Read More

Kroon op het werk

Mooi hoe Koning Willem Alexander zijn moeder gisteren neerzette. Met woorden als verantwoordelijk en toegewijd in elke rol die zij vervult. Hoe zij hierdoor steeds een bezield verband weet te creeren, en hoe ze op liefdevolle wijze ieder tot steun weet te zijn. Zuiver en stabiel. Als een sterke boei in sterke stroom cq de rust in woelige baren. Wat fijn dat Prinses Beatrix deze woorden bij leven hoort. Hoe anderen naar je kijken, wat ze vinden van jou, je werk, je leven: dergelijke beschrijvinge...

Read More

Dwarsdenken, friskijken en kantelen

Jan Rotmans, Hoogleraar Transitie, was in een aflevering van Tegenlicht (http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1337646) aan het woord over de huidige situatie in Nederland. Hoe we niet in een crisis verkeren maar in transitie zijn. We moeten met andere ogen naar onze werkelijkheid gaan kijken. Niks crisis over na de zomer of over wanneer we maar genoeg geld uit willen geven, zoals de politiek ons wil doen geloven. De werkelijkheid van 2009 komt niet meer terug en dat is maar goed ook want...

Read More

De introverte stand

Plotseling ontslagen…..zo is het verhaal van nogal wat coachees die aankloppen voor hulp. En het zijn niet de eerste de besten: een management potential die een jaar geleden nog als veelbelovend te boek stond. Een managing director die net lekker op dreef was maar waar Headoffice anders over dacht. Als een donderslag bij heldere hemel word je op jezelf teruggeworpen, ineens geen structuur meer van volle werkagenda’s, collega’s die van alles van je willen, mailboxen die leger en...

Read More

Nood aan jouw verhaal

Deze hypercomplexe tijd vraagt om bewuster om te gaan met je eigen verhaal. In workshops en coachingstrajecten is het dit bewustzijn wat deelnemers vooral aangereikt krijgen. Ruimte en reflectie om hun eigen verhaal goed op het netvlies te krijgen. Vaak nemen we hier de tijd helemaal niet voor. Of kopieren we verhalen van anderen waar we steeds ongelukkiger onder worden of onrustig van raken. Soms is nood aan de man om je verhaal scherp te stellen: wanneer je plotseling ontslagen wordt, wanneer...

Read More