Aan-dachtig

Op ‘aan’ staan, jezelf trainen om van gedachteloos naar aandachtig te zijn, deze ontwikkeling is meer en meer een thema bij het coachen van professionals en leidinggevenden. Het feit dat ze op zoek gaan naar een coach, is al een eerste stap in het sturen van je aandacht. Want elke coachingsessie geeft je de gelegenheid stil te staan bij je waan van alledag en te anticiperen op wat komen gaat. Hard nodig daar waar de complexiteit in je werk en je context steeds verder toeneemt. Zo zegt ook Ellen Langer in het interview in Harvard Business review (http://hbr.org/2014/03/mindfulness-in-the-age-of-complexity/ar/1). Zij pleit al jarenlang voor het richten van je gedachten i.t.t. je dagelijks mee laten voeren in automatische patronen. Ga maar eens bij jezelf na hoe vaak je heel bewust een routinematige handeling doet, of hoe gedachteloos. We kennen allemaal wel het voorbeeld van bellend je weg vervolgen, in de auto of op de fiets, en ineens ben je bijna op de plaats van bestemming of heb je een afslag gemist. Gedachteloos leidt tot tunnelvisie, je ziet niet meer wat er precies gebeurt en staat ook niet stil bij andere opties die je kunt pakken. Beide is enorm belangrijk waar je complexiteit tegen komt, daar wordt nu net je denkkracht gevraagd. Want wat gisteren werkte, werkt niet automatisch vandaag of morgen. Hoe bijzonder is het dan toch dat er in organisaties zoveel op de automatische piloot gedaan wordt, denk maar eens aan de vele vergaderingen die volgens vaste routines verlopen. Alleen al eens benoemen of een vergadering om begrijpen, verkennen of om besluitvorming gaat, is een manier van aandacht richten die nog niet veel gebruikt wordt. Met veel inefficiency als gevolg.

Je aandacht richten helpt ook om allerlei interpretaties en evaluaties meer buiten de deur te houden: het stil houden van de ‘monkeymind’ zoals de Dalai Lama dat noemt. Want wanneer je stil staat bij wat er precies gebeurt en je allerlei opties overweegt hoe ernaar te kijken, blijk je veel vooroordelen bij jezelf tegen te kunnen spreken. Over situaties en over mensen. Je stuurt tegen op de dwangmatige neiging van je hersenen om snel te labelen. Met weinig informatie ‘weten’ we vaak al hoe het zit…dat doet de complexiteit van mensen en situaties geen recht.
Ander voordeel van aandachtig zijn: wanneer je bewust besloten hebt te doen wat je doet, loop je ook minder met een schuldgevoel rond want je weet welke criteria er onder je besluit hebben gelegen.
Aandachtig zijn betekent dat je meer inzicht nodig hebt in je denken, wanneer je in de gedachteloze stand schiet en wat werkt om
je gedachten te richten. Ga maar eens bij jezelf na…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *