Perspectief

Heerlijk om lezersreacties te krijgen op ons nieuwe boek ‘generatie V, werken aan je veerkracht voor veertigers en vijftigers’ . Een daarvan wil ik jullie zeker niet onthouden omdat het je weer op ideeen brengt.

Mieke was Teamleider van een Leercentrum in een zorgorganisatie. Na jarenlang aangestuurd te zijn door interimmanagers en voortdurende onzekerheid over positionering en toegevoegde waarde, ging eindelijk de kogel door de kerk. Het Leercentrum werd opgeheven. Mieke is met enkele medewerkers (op persoonlijke titel) van het leercentrum een gespreksgroep gestart. Onderwerp: ‘we hebben allemaal te maken met veranderingen in het werk: het gaat vervallen, verandert van opzet etc. Onzekerheden, wat te doen. Worden we eigen ondernemer of niet, wanneer is de goede tijd om in actie te komen. Wat zou je nog graag willen doen behalve het vak wat je nu uitoefent.” Met het hoofdstuk Vertragen&Verduren in de hand
hebben ze hun levenswiel doorgeakkerd en realiseerden ze zich weer veel beter wat ze wel en niet in huis hadden. Volgens Mieke leidde deze uitwisseling enorm tot ‘verlichting’.

Na enkele bijeenkomsten kwam er ook een ander thema naar voren. “Sociaal maatschappelijk reorganiseren”:
De zorgorganisatie heeft al allerlei woorden rondom sociaal maatschappelijk organiseren waar het gaat om de visie op het werk met de cliënten: keigoede zorg en menslievende professionalisering. De uitdaging die Mieke en haar collega’s ook voor zich zien is deze visie intern voelbaar te laten zijn in de (ver)houding naar elkaar toe: medewerkers/managers/bestuursleden. Een organisatie is geloofwaardig als de visie, die de organisatie wil uitdragen, ook voelbaar is in de manier waarop binnen die organisatie de mensen met elkaar omgaan. Dan is er sprake van congruent gedrag. Zo hebben de medewerkers het gevoel: tijdens die reorganisatie wordt er voor me gezorgd en zorg ik voor de ander.

Met dit thema is Mieke met haar collega’s verder in gesprek gegaan met achtereenvolgens de directeur Medewerkersbeleid en organisatie-ontwikkeling, de raad van bestuur en de ondernemingsraad. Allen zijn enthousiast en ze zijn nu bezig een platform op te richten: Het perspectiefplein. een fysieke ontmoetingsplaats voor medewerkers wiens baan vervalt.De Raad van Bestuur ondersteunt en faciliteert het initiatief. Want “Het doet goed om erover te praten en te horen hoe anderen het ervaren. Het heeft ons geholpen om het gevoel terug te krijgen dat we zelf de regie hebben. Dat gaat niet vanzelf, het is een proces van vallen en opstaan. Maar je komt vooruit; mits je zelf initiatief neemt.” zo geven Mieke en haar collega’s aan.

Mooie illustratie hoe Mieke opveert uit de situatie geen perspectief meer te hebben binnen de organisatie en opnieuw betekenis gaat zoeken. Daar ook hulptroepen bij zoekt. Benieuwd hoe het verder gaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *