Drijfvermogen bij turbulente stroming

Met enorme stroom tegen kwamen we maar ternauwernood vooruit, ondanks al het zeil wat we op onze Proa (soort catamaran) hadden staan. In de zomer van 2007 zeilden we aan de Oostkust van Amerika vlakbij Woodhole voorbij Buzzard’s Bay: tussen twee landtongen perst het water zich door een smalle doorgang wat enorme stroom mee- en tegen effecten geeft. Dan moet je als boei van goede huize komen om hierin mee te bewegen. Een boei wordt op zijn plek gehouden door een enorme ketting bevestigd aan een blok beton wat op de bodem ligt. De ketting met al zijn verbindende schakels geeft de boei de veerkracht en het drijfvermogen om zowel bij eb als bij vloed goed op zijn plek te blijven. Bij eb zakt de ketting naar de zeebodem, bij vloed houdt ie de boei net op het wateroppervlakte.

Deze metafoor neem ik mee naar een middag voor groep van 60 HR managers- en professionals die een reflectiemiddag hebben met als thema HR-Connected. Ze worden bijgepraat over de ontwikkelingen in de business, welke prioriteiten en consequenties dit geeft voor de HR-agenda 2014. En dan gaat het om de vertaling te maken naar je eigen bijdrage. Waar zit je eigen overtuiging ten aanzien van het grotere verhaal binnen je business? Waar ga je voor en wat wil je zien te voorkomen? Wat is voor jou een positief scenario, hoe ziet succes er voor je uit? En wat als het niet goed uitpakt, wat wil je kost wat kost zien te voorkomen? Hoe ga je meeveren en blijf je drijvende in al deze dynamiek die je om je heen voelt, ziet, ervaart? Natuurlijk zijn daar niet direct klinkklare antwoorden op, het er echter over hebben met je collega’s helpt je aan verbeelden. En aan verbinden want zo ontstaat een groter verhaal. Met elkaar vorm je en maak je de kettingschakels van je eigen boei.

Interessant is ook hoe Daniel in zijn boek ‘To sell is human’ drijfvermogen (buoyancy) benoemt als belangrijke kwaliteit van managers en professionals om met stevige tegenstromen als afwijzing en tegenslag om te kunnen gaan. Niet wegstoppen van de negativiteit die met deze turbulentie gepaard gaat maar aangaan. Het houdt o.a. in dat je jezelf regelmatig stevig en onderzoekend bevraagt. ‘Is dit permanent, geldt dit overal en altijd, is dit persoonlijk?’ Hoe meer je gebeurtenissen als tijdelijk, specifiek en extern kunt verklaren, hoe meer je aankunt aan tegenstromen. Daarnaast is het belangrijk je positiviteitsratio te managen -de balans zien te houden tussen positieve en negatieve emoties-. Dus maak ook expliciet: wat is er goed aan de bewegingen om je heen, wat brengt het je? En tot slot: blijven drijven heeft ook te maken met je realiteitszin wat je echt tot ‘zinken’ kan brengen: tel je afwijzingen -het aantal neen’s- wat je krijgt in een week maar eens. En verrassing, je staat nog steeds! Ook grote ‘neen’s’ zoals reorganisatie, ontslag of faillissement, brengen de meesten onder ons niet tot zinken, we vinden altijd weer een weg. Mede dankzij hulptroepen om ons heen. In mee- en tegenstromen deinen we mee, gesterkt door de verbinding van onze schakels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *