Grensontkennend samenwerken

Bij de be-ediging van de enige vrouwelijke burgemeester in Zeeland in een wonderschoon gerestaureerde raadszaal van het Belfort in de gemeente Sluis hoorde ik de Commissaris van de Koning, Han Polman, de term Grensontkennend Samenwerken gebruiken. Hij gebruikte het begrip in het kader van de complexiteit van vandaag waar burgemeesters voor staan. In het geval van Sluis: een gemeente die is ontstaan uit 17 gemeentes met ieder een eigen, rijke historie met klinkende namen als Waterlandkerkje. Daarnaast de Westerschelde die door dit gebied stroomt wat beroep doet op samenwerking met Belgie en gemeentes als Terneuzen en Vlissingen. Over grenzen heenkijken is een must voor de vers benoemde burgemeester, Annemiek Jetten. Zijzelf noemt het samenwerken tot in de vierde macht.

Grenzen ontkennen betekent over je eigen schaduw heen kunnen stappen, je ego opzij kunnen zetten en met een open mind naar je samenwerkingspartners kijken en luisteren. En samen oplopen, vooral buiten de lijntjes kleurend. Daar waar je samen gelopen hebt, ontstaat gezamenlijke grond onder de voeten. Denk je niet aan toe-eigenen of territorium verdedigen. Loskomen van het wij-zij denken is hard nodig, wil je grensontkennend aan de slag. Best taai want ‘wij’ maakt deel uit van je identiteit en daar hecht je aan, dat geeft je nu net ook die grond onder de voeten. De overheveling van allerlei taken naar de gemeentes gaat om veel grensontkennend samenwerken vragen. Vanuit de zorg en woningbouwcooperaties: bestuurders en directeuren worden uitgedaagd de lijnen die eerder vastlagen te vervagen om zo tot nieuwe rollen en verbanden te komen. Ego’s in de kast en elkaar de handen reiken, dat is de nieuwe generatie bestuurders toevertrouwd. ‘Geef ’em van , Jetje’ roepen ze in Zeeland al:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *